A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Praktyka ewaluacji efektów programów rozwoju regionalnego - studium porównawcze

Typ publikacji: książka pod redakcją naukową
Opis bibliograficzny: Olejniczak Karol (red.) (2009) Praktyka ewaluacji efektów programów rozwoju regionalnego - studium porównawcze. Raporty i Analizy EUROREG 2/2009, ss 141.
Pobierz publikację: