A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Problemy rozwoju lokalnego

Typ publikacji: książka pod redakcją naukową
Opis bibliograficzny: Piotr Dutkiewicz, Grzegorz Gorzelak (red.) (1988) Problemy rozwoju lokalnego. Seria: Rozwój regionalny, rozwój lokalny, samorząd terytorialny, nr 11. Warszawa: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Instytut Gospodarki Przestrzennej, s. 221.
Pobierz publikację: