A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Przedmiot i przebieg diagnozy

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Olejniczak Karol (2014) Przedmiot i przebieg diagnozy [w:] Olejniczak Karol, Śliwowski Paweł (red.) Jak diagnozować mechanizm uczenia się w organizacjach rządowych, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. ss.19-42
Pobierz publikację: