A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Przemiany miast i zbiorowości miejskich

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Jałowiecki Bohdan (2006) Przemiany miast i zbiorowości miejskich [w:] Wasilewski Jacek (red.): Współczesne społeczeństwo polskie, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.