A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Przestrzenne zróżnicowanie „wiejskiej Polski”. Empiryczny szkic o zmianach struktury społecznej

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Halamska Maria (2014) Przestrzenne zróżnicowanie „wiejskiej Polski”. Empiryczny szkic o zmianach struktury społecznej [w:] P. Binder (red.): Lokalne, narodowe i inne ... Księga dla Profesor Joanny Kurczewskiej. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN, ss. 109-122