A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Pułtusk jako społeczność lokalna u progu przemian ustrojowych. Charakterystyka społeczno – ekonomiczna

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Hryniewicz Janusz (2007) Pułtusk jako społeczność lokalna u progu przemian ustrojowych. Charakterystyka społeczno – ekonomiczna [w:] Szczepański Janusz (red.): Pułtusk. Studia i materiały z dziejów miasta i regionu. Tom VII, Pułtusk: Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora.