A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Recenzja książki: Antoni Kukliński, 2013,In Search of New Paradigms (Selected papers 2001-2011), Warsaw: Polish Economic Society, 327 s.

Autor: Roman Szul
Typ publikacji: artykuł popularnonaukowy, publicystyczny lub recenzja
Opis bibliograficzny: Szul Roman (2014) Recenzja książki: Antoni Kukliński, 2013,In Search of New Paradigms (Selected papers 2001-2011), Warsaw: Polish Economic Society, 327 s. Studia Regionalne i Lokalne, Nr 1 (55), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss.121-130.
Pobierz publikację: