A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Regional Development in Central and Eastern Europe

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Gorzelak Grzegorz (2009) Regional Development in Central and Eastern Europe [in:] Blokker Paul, Dallago Bruno (eds): Regional Diversity and Local Development in the New Member States, New York: Palgrave Macmillan, pp. 43–62.