A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Regionalne zróżnicowanie ziem polskich w perspektywie europejskiej

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Hryniewicz Janusz (2008) Regionalne zróżnicowanie ziem polskich w perspektywie europejskiej [w:] Gorzelak Grzegorz, Tucholska Anna (red.): Historyczno-kulturowe uwarunkowania rozwoju. Polska i Ukraina, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.