A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Rewitalizacja w praktyce polityki spójności

Autor: Marek Kozak
Typ publikacji: artykuły w czasopiśmie
Opis bibliograficzny: Kozak Marek (2014) Rewitalizacja w praktyce polityki spójności. Problemy Rozwoju Miast, Nr 2/2014, ss. 71-80
Pobierz publikację:

Rewitalizacja w wyniku dynamizacji i złożoności współczesnych procesów rozwojowych cieszy się coraz większym zainteresowaniem ekspertów i praktyków na świecie (nie tylko z powodu kryzysu). Także w Polsce jest na nie duże zapotrzebowanie. Tymczasem analiza projektów rewitalizacji w wybranych 6 regionach prowadzi do wniosku, że większość z nich zamiast rewitalizacji realizuje jej proste składowe, nieprzynoszące pełnych efektów rewitalizacji. Mechanizm ukryty za tym zjawiskiem nazywany jest następstwem celów (Merton) lub „oswajaniem” wymogów. Autor omawia czynniki sprzyjające ujawnieniu się tego mechanizmu, podkreślając, że dotyczy on równie Polski, co i Unii, jak też innych typów projektów. Mimo wielkiego postępu ostatnich lat, Polska nadal nie opuściła grupy najsłabiej rozwiniętych i najmniej innowacyjnych państw UE – może ten mechanizm jest jedną z przyczyn.