A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Rolnik, środowisko i rozwój wsi – wprowadzenie do dyskusji panelowej

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Halamska Maria (2005) Rolnik, środowisko i rozwój wsi – wprowadzenie do dyskusji panelowej [w:] Wyzwania wspólnej Polityki Rolnej po rozszerzeniu Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.