A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Rozwój obszarów wiejskich w regionalnych dokumentach strategicznych 2014-2020 (na przykładzie województw: lubelskiego i podkarpackiego)

Typ publikacji: artykuły w czasopiśmie
Opis bibliograficzny: Miszczuk Andrzej (2014) Rozwój obszarów wiejskich w regionalnych dokumentach strategicznych 2014-2020 (na przykładzie województw: lubelskiego i podkarpackiego) [w:] Kamińska Wiotella, Heffner Krystian (red.) Polityka spójności UE a rozwój obszarów wiejskich: stare problemy i nowe wyzwania. Studia KPZK PAN, t. CLVI, s. 219-243.
Pobierz publikację: