A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Samorząd lokalny wobec przemian demograficznych

Typ publikacji: artykuł popularnonaukowy, publicystyczny lub recenzja
Opis bibliograficzny: Płoszaj Adam (2014) Samorząd lokalny wobec przemian demograficznych. Instytut Idei, nr 7, lato 2014, ss. 40-44.
Pobierz publikację:

Z perspektywy jednostek samorządu terytorialnego zarówno zmniejszenie liczby ludności, jak i napływ nowych mieszkańców niosą zagrożenia, ale także szanse.