A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Społeczny język architektury. Od gotyckiej katedry do supermarketu

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Jałowiecki Bohdan (2005) Społeczny język architektury. Od gotyckiej katedry do supermarketu [w:] Jałowiecki Bohdan, Majer Andrzej, Szczepański Marek (red.): Przemiany miasta. Wokół socjologii Aleksandra Wallisa, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.