A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Strategic planning of regional development in Poland

Autor: Marek Kozak
Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Kozak Marek (2011) Strategic planning of regional development in Poland [in:] Olejniczak Karol, Kozak Marek, Bienias Stanisław (eds): Evaluating the effects of regional interventions. A look beyond current Structural Funds’ practice, Warsaw: Ministry of Regional Development; ss. 32-51.
Pobierz publikację: