A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Studium wykonalności analizy przepływów. Study on feasibility on flows analysis – Recenzja Raportu 1.4.4 ESPON

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Płoszaj Adam (2009) Studium wykonalności analizy przepływów. Study on feasibility on flows analysis – Recenzja Raportu 1.4.4 ESPON [w:] Olechnicka Agnieszka, Gorzelak Grzegorz (red): Polska z perspektywy badań ESPON - oceny, wnioski, rekomendacje. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.