A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Territorial Cooperation in Poland-Germany-Czech Republic Border Regions

Autor: Marek Kozak
Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Kozak Marek, Zillmer Sabine (2013) Territorial Cooperation in Poland-Germany-Czech Republic Border Regions [in:] Gorzelak Grzegorz, Zawalińska Katarzyna (eds.): European Territories: From Cooperation to Integration? Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, pp. 220-229.  
Pobierz publikację:

This chapter presents the main results of research into the CzechGerman-Polish neighbouring border regions. In addition to the border triangle formed by the analysed regions, this case study is quite complex with regard to the domains, structures and governance of territorial cooperation. Furthermore, the area’s size and diversity contribute, inter alia, to different approaches to territorial cooperation (TC).

 
 
Publikacja powstała w ramach projektu:
ESPON TERCO: European Territorial Cooperation as a Factor of Growth, Jobs and Quality of Life (ESPON) (2010-2013)