A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Territorial Cooperation in the European Union – INTERREG Lessons for the New Programming Period

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Olejniczak Karol (2006) Territorial Cooperation in the European Union – INTERREG Lessons for the New Programming Period [in:] Bachtler John (ed.): IQ-Net Bulletin, Special edition-IQNet 10th Anniversary, Glasgow: European Policy Research Centre.