A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

The Game of Knowledge Brokering: A New Method for Increasing Evaluation Use

Typ publikacji: artykuły w czasopiśmie
Opis bibliograficzny: Olejniczak Karol (2017) The Game of Knowledge Brokering: A New Method for Increasing Evaluation Use. American Journal of Evaluation: Teaching and Learning in Evaluation, No. XX(X), pp. 1-23.
DOI: 10.1177/1098214017716326
American Journal of Evaluation opublikował wyniki badań dr Olejniczaka na temat zastosowania gry w nauczaniu brokeringu wiedzy. Metoda jest innowacją w kształceniu kadr polityk publicznych i budowaniu potencjału ewaluacyjnego administracji publicznej.

Wersja on-line artykułu jest już dostępna na stronie wydawcy: http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1098214017716326