A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

The Methodological Shortcomings of Current ERDF Evaluation Practice

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Olejniczak Karol (2011) The Methodological Shortcomings of Current ERDF Evaluation Practice [in:] Olejniczak Karol, Kozak Marek, Bienias Stanisław (eds): Evaluating the effects of regional interventions. A look beyond current Structural Funds’ practice, Warsaw: Ministry of Regional Development, pp.114-138.
Pobierz publikację: