A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Turystyczne wyzwania rozwojowe gmin pomorskich nad Bałtykiem

Autor: Marek Kozak
Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Kozak Marek (2017) Turystyczne wyzwania rozwojowe gmin pomorskich nad Bałtykiem [w:] M. Szmytkowska (red.) Turysta i turystyka nad Bałtykiem. Gdańskie Teki Turystyczno-Krajoznawcze, t. 2, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ss. 132-154.