A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Turystyczne zasoby mikroregionu Gołdap jako czynnik rozwoju lokalnego

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Jałowiecki Bohdan (2009) Turystyczne zasoby mikroregionu Gołdap jako czynnik rozwoju lokalnego [w:] Łukowski Wojciech, Bojar Hanna, Jałowiecki Bohdan (red.): Społeczność na granicy, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 338–347.