A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Tworzenie i praktykowanie demokracji lokalnej w Polsce

Typ publikacji: artykuły w czasopiśmie
Opis bibliograficzny: Halamska Maria (2006) Tworzenie i praktykowanie demokracji lokalnej w Polsce, Wieś i Rolnictwo, Nr 3(132)/2006.

Abstrakt
Władze lokalne są jedyną demokratycznie wybieraną instytucją publiczną, zbierającą od swojego powstania stabilnie dobre opinie mieszkańców. Jednocześnie wybory do samorządu terytorialnego mają najniższą frekwencję. Artykuł, krótko przypominając historię tworzenia samorządu terytorialnego i ewolucję ocen władz lokalnych, charakteryzuje wszystkie dotychczasowe wybory samorządowe: w 1990, 1994, 1998 oraz 2002 roku. Na tle ogólnej sytuacji politycznej przedstawione są zmiany zasad, według których się one odbywały, frekwencja wyborcza oraz ich rezultaty. Artykuł zamykają rozważania o przyczynach niskiej frekwencji wyborczej oraz roli partii politycznych w budowie demokracji lokalnej.