A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Uwagi nt. dokumentu UE „Green Paper on Territorial Cohesion – Turning Territorial Diversity into Strength"

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Gorzelak Grzegorz (2009) Uwagi nt. dokumentu UE „Green Paper on Territorial Cohesion – Turning Territorial Diversity into Strength" [w:] Spójność terytorialna wyzwaniem polityki rozwoju Unii Europejskiej. Polski wkład w debatę, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, ss. 64–69.