A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Warszawa w międzynarodowych rankingach

Autorzy: Klaudia Peszat, Adam Płoszaj
Typ publikacji: raport, ekspertyza lub working papers
Opis bibliograficzny: Płoszaj Adam, Peszat Klaudia (2013) Warszawa w międzynarodowych rankingach, ss. 59.
Pobierz publikację:

Opracowanie jest zbiorem podstawowych informacji z wybranych międzynarodowych rankingów miast, w których uwzględniana jest Warszawa. Powstało ono w celu syntetycznego pokazania miejsca stolicy Polski w skali międzynarodowej. Patrzenie na Warszawę przez pryzmat rankingów nie tylko pozwala na porównanie jej stanu z innymi miastami, ale także pokazuje jak jest ona postrzegana zarówno przez ekspertów przygotowujących rankingi, jak i przez odbiorców tych rankingów. Przez swoją prostotę i atrakcyjną formę mają one bowiem dużą siłę oddziaływania na wyobrażenia na temat miasta. W raporcie wykorzystano zarówno klasyczne rankingi, jak i zestawienia, które de facto rankingami nie są, takie jak wyniki badania Komisji Europejskiej „Quality of life in cities”. Takie podejście umotywowane jest tym, że po pierwsze te dodatkowe zestawienia nie są oparte na danych statystyki publicznej (np. „Quality of life in cities” jest sondażem społecznym), po drugie stanowią dobre uzupełnienie rankingów, dopełniają wyłaniający się obraz o nowe wymiary. W badaniu uwzględniono 14 międzynarodowych rankingów miast.