A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Wielkie imprezy sportowe: korzyść czy strata?

Autor: Marek Kozak
Typ publikacji: artykuły w czasopiśmie
Opis bibliograficzny: Kozak Marek (2010) Wielkie imprezy sportowe: korzyść czy strata? Studia Regionalne i Lokalne, nr 1(39)/2010, ss. 48-68.
Pobierz publikację:

Abstrakt
Globalizacja i metropolizacja rozwoju oznacza rosnącą liczbę organizowanych megawydarzeń. Należą do nich wielkie imprezy sportowe, np. planowane w Polsce i na Ukrainie UEFA 2012. Czy i jaki wpływ może mieć taka impreza na rozwój? Celem artykułu jest przegląd wyników badań kosztów i korzyści podobnych imprez w przeszłości. Uzyskane informacje prowadzą do wniosku, że bilans EURO 2012 - jak w wielu omawianych przykładach - będzie najpewniej ujemny

Abstract
Among the features of globalization and metropolization of development, a growing number of mega-events can be observed. Among them are large sport events, as for instance UEFA 2012 in Poland and Ukraine (in preparation). What impact may such an event have on development? The main aim of this article is to present available conclusions of research on the cost-benefit analysis of previous events of a similar type. The data presented lead to a conclusion that - like in many discussed examples - the balance of EURO 2012 will be most likely negative.