A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Wielokulturowość a prawa człowieka

Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Hryniewicz Janusz (2012) Wielokulturowość a prawa człowieka (w:) Dopierała Renata, Kaźmierska Kaja (red.): Tożsamość, nowoczesność, stereotypy, Kraków: Zakład wydawniczy NOMOS, ss. 246-259.