A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Wspólnota czy miejskie wspólnoty

Typ publikacji: artykuły w czasopiśmie
Opis bibliograficzny: Jałowiecki Bohdan (2018), Wspólnota czy miejskie wspólnoty, Miscellanea Anthropologica et Sociologica, Nr 19(1), Gdańsk, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ss. 46-53.
Pobierz publikację:

Jest rzeczą oczywistą, że współczesne miasto, a szczególnie wielka aglomeracja czy metropolia, to twór społecznie i przestrzennie bardzo zróżnicowany – i tak jak trudno jest mówić o wspólnocie narodowej, tak nie można twierdzić, że zbiorowość mieszkańców miasta tworzy wspólnotę. Można się jednak zastanowić, czy w mieście mogą się tworzyć i funkcjonować zbiorowości, które mają pewne cechy wspólnoty.