A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Wyzwania i cele dla programów współpracy transgranicznej z udziałem Polski po 2013 roku

Autorzy: Anna Borowczak, Borys Czerniejewski, Marek Kozak, Bartosz Kozicki, Paweł Kościelecki, Bartosz Ledzion, Karol Olejniczak, Wojciech Pander, Adam Płoszaj, Alicja Weremiuk, Michał Wolański
Typ publikacji: raport, ekspertyza lub working papers
Opis bibliograficzny: Kozak Marek, Olejniczak Karol, Płoszaj Adam, Kościelecki Paweł, Wolański Michał, Borowczak Anna, Kozicki Bartosz, Ledzion Bartosz, Weremiuk Alicja, Pander Wojciech, Czerniejewski Borys (2012) Wyzwania i cele dla programów współpracy transgranicznej z udziałem Polski po 2013 roku. Wrocław - Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Pobierz publikację: