A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Zróżnicowanie społeczne „wiejskiej Europy”

Typ publikacji: artykuły w czasopiśmie
Opis bibliograficzny: Halamska Maria (2015) Zróżnicowanie społeczne „wiejskiej Europy”. Wieś i Rolnictwo, nr 4(169)2015, ss. 47-67.
Pobierz publikację:

Na podstawie bazy danych badania European Social Survey z 2010 roku autorka przedstawia zróżnicowanie społeczne ludności wiejskiej 21 krajów Unii Europejskiej. Wszkicu stara się odpowiedzieć na następujące pytania: na ile specyficzne w stosunku do całego kraju są wiejskie populacje, tzn. czy odmienna jest ich struktura demograficzna, źródła utrzymania, wykształcenie i struktura społeczno-zawodowa; jak duże są te odmienności, czy można wyróżnić pewne typy społecznej struktury wsi w Europie. Są one ukazane na tle stopnia ruralizacji, poziomu rozwoju społeczno-ekonomicznego oraz zróżnicowania dochodów w badanych krajach. Autorka konkluduje, że "wiejska Europa" jest bardziej zróżnicowana niż całe europejskie społeczeństwa, ludność wiejska jest nieco starsza i słabiej wykształcona. Dominującą grupą społeczną na europejskiej wsi są robotnicy, natomiast rolnicy prawie wszędzie grupą najmniej liczną