A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Archiwum seminariów

// 16.01.2020 // Wykład Dra Andrzeja Kassenberga i Dr hab. inż. Zbigniewa M. Karaczuna – 30 lat transformacji w ochronie środowiska w EŚW i co dalej

Nowe wyzwania jakie stanęły przed krajami Europy Środkowo-Wschodniej wymagają dalszego doskonalenia polityki ekologicznej oraz łączenia jej z politykami gospodarczymi i społecznymi. Szczególnymi wyzwaniami są przeciwdziałanie nadmiernej konsumpcji, kreowanie zrównoważonej mobilności, zrównoważone podejścia do gospodarki odpadami, ochrona usług ekosystemów oraz postawienie na nature based solutions