A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Archiwum seminariów
Projekt "Amplifikacja natury. Wyobraźnia planetarna architektury w epoce antropocenu" posługuje się przykładami lokalnych warszawskich projektów, aby zaproponować rekonfigurację narracji na temat architektury-w-przyrodzie i przyrody-w-architekturze. [więcej]
 
 
Zasadniczym celem prezentacji było przedstawienie uwarunkowań partycypacji w Polsce, a następnie porównanie i krytyczna analiza instrumentów partycypacyjnych realizowanych w największych miastach Polski. Przedmiotem badań zostały objęte Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań oraz Gdańsk. [więcej]
 
 
Wiele małych ośrodków miejskich podejmuje próbę przedefiniowania swojej roli i miejsca w strukturach gospodarczo-przestrzennych regionów, poszukując nowych impulsów rozwojowych i szans na poprawę warunków życia społeczności lokalnej. Strategicznym celem tych działań powinien być nie tyle rozwój małych miast w aspekcie ilościowym, ile raczej podniesienie jakości życia i ich atrakcyjności. [więcej]
 
 
Wyniki badania warszawskich placów, które fundacje Puszka i Bęc Zmiana prowadziły od 2017 r., jasno pokazują, że problem z placami leży nie tyle w ich organizacji, ile w możliwościach użytkowania ich przez mieszkańców. Jaką rolę place dziś odgrywają w organizmie miejskim? Jakie są najnowsze trendy w ich projektowaniu? Jak przesuwa się granica odpowiedzialności za to co prywatne i to co publiczne? [więcej]
 
 
 
Polityka spójności oferuje regionom zapóźnionym wiele konkretnych i wymiernych korzyści. Jednak oparcie polityki rozwojowej wyłącznie bądź przede wszystkim na środkach finansowych pozyskiwanych z tego typu źródeł zewnętrznych może prowadzić do skutków odwrotnych do pożądanych. [więcej]
 
 
 
 
Strona
1
2
3
4
5