A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Archiwum seminariów
W sprawie wysokości nierówności dochodowych w Polsce istnieje spór. Oficjalne dane ankietowe GUS sugerują, że nierówności te są umiarkowane. Mmożemy stwierdzić, że w Polsce już na początku lat 90. nierówności dochodowe były relatywnie wysokie W roku 2015 Polska stała się jednak jednym z najbardziej nierównych krajów w Europie poza Rosją. [więcej]
 
 
Jakie obecny kryzys wywoła konsekwencje długookresowe? Jak wpłynie na nasze życie, na działanie firm, na funkcjonowanie instytucji publicznych, na globalne finanse, na rozkład sił gospodarczych na świecie? [więcej]
 
 
Polska nauka od wielu lat jest poddawana różnego rodzaju terapiom. Od dwóch lat przechodzi kolejną terapię. Poprawa jakości badań naukowych, wzrost wartości publikacji, większa rozpoznawalność́ polskich uniwersytetów na międzynarodowej mapie nauki, komercjalizacja wyników badań naukowych a obniżenie rangi dydaktyki, nadmierna ekonomizacja oraz proceduralne usztywnienie. [więcej]
 
 
Koleje regionalne są doskonałym przykładem obszaru funkcjonowania państwa, w którym eliminacja mechanizmów konkurencji i koncentracja na krótkotrwałych efektach skutecznie blokuje przebudowę struktury rynku i uruchomienie potencjału przedsiębiorczości. [więcej]
 
 
 
W ramach wystąpienia przedstawione zostaną m.in. struktura przestrzenna i dynamika zmian poziomu motoryzacji w Polsce, sprzedaży nowych samochodów, importu samochodów używanych, średniego wieku posiadanych samochodów oraz popularności poszczególnych marek i modeli samochodów osobowych [więcej]
 
 
 
 
Strona
1
2
3
4
5
6