A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Aktualności

ALEKSANDRA ĆWIK DOKTORANTKĄ

Gratulacje dla mgr Aleksandry Ćwik z zespołu EUROREG, która dostała się do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych na kierunku Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna z pierwszą lokatą!

Praca doktorska powstaje pod kierunkiem dr hab. Agnieszki Olechnickiej. Aleksandra zbada czy zintegrowanie dziedzictwa kulturowego z turystyką wiejską w regionach zmarginalizowanych może stać się szansą przy wykorzystaniu nowych technologii oraz mediów społecznościowych. Doktorantka wykorzysta metodę m.in. netografii by zweryfikować czy integracja dziedzictwa kulturowego i turystyki poprawia jakość życia lokalnych społeczności. Egzogenne bodźce, takie jak dzielenie się wiedzą lub napływ turystów wykorzystujących narzędzia cyfrowe wskazują na często niewykorzystane lokalne zasoby kulturowe, co pomaga osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju i wspólnie dbać na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego.

Aleksandra Ćwik jest absolwentką Studiów Magisterskich o Dziedzictwie Kulturowym na Central European University. Jej projekt końcowy i praca magisterska na CEU dotyczyły pozytywnego wpływu ponownego wykorzystania zabytków na rozwój społeczny mieszkańców małych miast, na przykładzie Pałacu Potockich w Radzyniu Podlaskim. 

fot. Jędrzej Sokołowski