A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Zespół

Mgr Aleksandra Ćwik

Stanowisko: asystent
Specjalizacja: Dziedzictwo kulturowe
Dydaktyka (rok akademicki 2019/20): Disneyfication - how many tourists is too many? (konwersatorium OGUN), Should the British Museum return its artefacts? And other questions on ethical issues in heritage studies (konwesatorium OGUN).
Biogram 

Absolwentka Studiów Magisterskich o Dziedzictwie Kulturowym (MA Cultural Heritage Studies Program: Academic Research, Policy Management) na Central European University w Budapeszcie oraz studiów licencjackich na kierunku Kulturoznawstwo USA, Ośrodek Studiów Amerykańskich UW, w trakcie których odbyła wymianę na Uniwersytecie Ca’ Foscari w Wenecji oraz ukończyła program „Globalization” na Venice International University. W czasie studiów magisterskich pełniła rolę przewodniczącej Cultures in Danger Student Initiative (CiD) na CEU oraz publikując podcast „Wooden Treasure” rozpoczęła pracę nad serią podcastów „How to Explain Heritage.” Jej projekt końcowy i praca magisterska na CEU dotyczył pozytywnego wpływu ponownego wykorzystania zabytków na rozwój społeczny mieszkańców małych miast, na przykładzie Pałacu Potockich w Radzyniu Podlaskim.

Numer ORCID: 0000-0002-5357-6922