A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Aktualności

MAGISTRANT_KA LUB DOKTORANT_KA POSZUKIWANY_A

Oferta pracy przy projekcie „Wpływ wirtualizacji konferencji naukowych na nierówności w nauce”

Dla kogo: Osoba studiująca (magistrant_ka lub doktorant_ka)

Sposób wynagrodzenia: umowa cywilno-prawna (umowa o dzieło autorskie)

Kwota wynagrodzenia: 6000 PLN brutto (wypłacone na podstawie 4 umów po 1500 PLN brutto miesięcznie)

Okres zatrudnienia: 2 maja – 15 października (z przerwą wakacyjną 15 lipca – 31 sierpnia), w sumie około 200 godzin pracy przez 4 miesiące.

Projekt: „Wpływ wirtualizacji konferencji naukowych na nierówności w nauce”, grant «Nowe Idee 2B» w POB V, Programu «Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza»”, Uniwersytet Warszawski. 

Zakres zadań

 • Gromadzenie danych o uczestnikach konferencji naukowych (pozyskiwanie danych ze stron internetowych, z baz danych, z programów konferencji, od organizatorów konferencji).
 • Weryfikacja poprawności danych, uzupełnianie brakujących informacji, strukturyzowanie danych.
 • Udział w opracowywaniu artykułu naukowego.

Oczekiwania wobec kandydatek/kandydatów

Wymagane:

 • osoba studiująca na II lub III stopniu;
 • dobra znajomość języka angielskiego (umożliwiająca pracę z danymi w j. angielskim, prowadzenie korespondencji);
 • znajomość programu Excel (lub podobnego);
 • skrupulatność, staranność, umiejętność zwracania uwagi na szczegóły.

Mile widziane:

 • doświadczenie w gromadzeniu i przetwarzaniu danych;
 • znajomość języków R lub/i Python lub/i SQL;
 • znajomość web scrapingu;
 • zainteresowanie naukoznawstwem lub/i nierównościami społecznymi i ekonomicznymi.

Lista wymaganych dokumentów:

 1. CV uwzględniające: przebieg edukacji pod kątem oczekiwań wobec kandydatek/kandydatów (wymaganych i mile widzianych, patrz wyżej), ewentualne osiągnięcia naukowe, doświadczenie w projektach badawczych, wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych;
 2. list motywacyjny wyjaśniający kompetencje i umiejętności pomocne w wykonaniu zadań badawczych przewidzianych w grancie (nie więcej niż 2500 znaków ze spacjami);
 3. podpisana informacja RODO o przetwarzaniu danych osobowych (pobrany, wydrukowany, podpisany i zeskanowany dokument).

Przebieg rekrutacji

Rekrutacja przebiega w dwóch etapach: 1) komisja konkursowa (składająca się z trzech osób, w tym kierującej grantem jako przewodniczącej komisji) dokonuje oceny zgłoszeń na podstawie nadesłanych dokumentów; 2) następnie odbywają się rozmowy rekrutacyjne z kandydat_k_ami najlepiej spełniającymi kryteria.

Maksymalna ilość przyznanych punktów to 100, przy czym 50 punktów to ocena przesłanych dokumentów (dorobek + propozycja zaangażowania w projekt zawarta w liście motywacyjnym), a 50 punktów to ocena wiedzy i kompetencji zaprezentowanych w rozmowie. Na podstawie oceny dorobku i rozmowy sporządzona zostanie lista rankingowa. 

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej 14.04.2023. Umowa zostanie podpisana z osobą, która uzyska najwyższą łączną ocenę lub z kolejną osobą na liście rankingowej, jeśli laureat_ka konkursu zrezygnuje z podpisania umowy. Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie.

Pytania dotyczące konkursu oraz zgłoszenia należy przesyłać na adres: e.zegler-poleska@uw.edu.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń: 11.04.2023, godz. 16.00.

Termin ogłoszenia wyników pierwszego etapu rekrutacji: 12.04.2023, godz. 12.00.

Termin rozmów rekrutacyjnych: 13.04.2023, godz. 8.00-11.00.

Termin ogłoszenia wyników konkursu: najpóźniej do 14.04.2023.

Do pobrania: 

Oferta pracy w pdf

Klauzula informacyjna