A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Aktualności

MAGISTRANT_KA LUB DOKTORANT_KA POSZUKIWANY_A

Oferta pracy przy projekcie „Badania oparte na praktyce (practice-based research) jako strategia łączenia praktyki i nauki”

Dla kogo: Osoba studiująca na II lub III stopniu (magistrant_ka lub doktorant_ka)

Sposób wynagrodzenia: umowa cywilno-prawna (umowa o dzieło autorskie)

Kwota wynagrodzenia: 7500 PLN brutto (wypłacone na podstawie 5 umów po 1500 PLN brutto miesięcznie)

Data rozpoczęcia pracy: 23 października 2023 r.

Okres zatrudnienia: 23 października 2023 - 22 marca 2024 (5 miesięcy; w sumie około 250 godzin pracy)

Projekt: „Badania oparte na praktyce (practice-based research) jako strategia łączenia praktyki i nauki”, grant «Nowe Idee 3B» w POB V, Programu «Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza»”, Uniwersytet Warszawski

Zakres zadań

 • Systematyczne wyszukiwanie i analiza literatury naukowej (wyszukiwanie i ocena publikacji zgodnie z kryteriami selekcji, gromadzenie danych z artykułów naukowych);
 • Weryfikacja poprawności danych, uzupełnianie brakujących informacji, strukturyzowanie danych;
 • Udział w opracowywaniu artykułu naukowego.

Oczekiwania wobec kandydatek/kandydatów

Wymagane:

 • osoba studiująca na II lub III stopniu;
 • biegła znajomość języka angielskiego (czytanie i pisanie artykułów naukowych);
 • znajomość struktury artykułu naukowego i metod w naukach społecznych;
 • znajomość programu Excel (lub podobnego);
 • skrupulatność, staranność, umiejętność zwracania uwagi na szczegóły.

Mile widziane:

 • doświadczenie w pracy z naukowymi bazami danych (Web of Science, Scopus, itp.);
 • doświadczenie w przygotowywaniu systematycznych przeglądów literatury;
 • zainteresowanie naukoznawstwem, metodologią nauk, socjologią nauki.

Lista wymaganych dokumentów:

1) CV uwzględniające: przebieg edukacji pod kątem oczekiwań wobec kandydatek/kandydatów (wymaganych i mile widzianych, patrz wyżej), ewentualne osiągnięcia naukowe, doświadczenie w projektach badawczych, wyróżnienia wynikające z prowadzenia badań naukowych;

2) list motywacyjny wyjaśniający kompetencje i umiejętności pomocne w wykonaniu zadań badawczych przewidzianych w grancie (nie więcej niż 2500 znaków ze spacjami);

3) podpisana informacja RODO o przetwarzaniu danych osobowych (pobrany, wydrukowany, podpisany i zeskanowany dokument).

Przebieg rekrutacji

Rekrutacja przebiega w dwóch etapach: 1) komisja konkursowa (składająca się z trzech osób, w tym kierującej grantem jako przewodniczącej komisji) dokonuje oceny zgłoszeń na podstawie nadesłanych dokumentów; 2) następnie odbywają się rozmowy rekrutacyjne z kandydat_k_ami najlepiej spełniającymi kryteria.

Maksymalna ilość przyznanych punktów to 100, przy czym 50 punktów to ocena przesłanych dokumentów (dorobek + propozycja zaangażowania w projekt zawarta w liście motywacyjnym), a 50 punktów to ocena wiedzy i kompetencji zaprezentowanych w rozmowie. Na podstawie oceny dorobku i rozmowy sporządzona zostanie lista rankingowa.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi najpóźniej 20.10.2023. Umowa zostanie podpisana z osobą, która uzyska najwyższą łączną ocenę lub z kolejną osobą na liście rankingowej, jeśli laureat_ka konkursu zrezygnuje z podpisania umowy. Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie.

Pytania dotyczące konkursu oraz zgłoszenia należy przesyłać na adres: e.zegler-poleska@uw.edu.pl.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 17.10.2023, godz. 16.00.

Termin ogłoszenia wyników pierwszego etapu rekrutacji: 18.10.2023, godz. 12.00.

Termin rozmów rekrutacyjnych: 19.10.2023, godziny do ustalenia.

Termin ogłoszenia wyników konkursu: najpóźniej do 20.10.2023.

Klauzula RODO

Treść ogłoszenia w PDF