A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Aktualności

OFERTA WSPÓŁPRACY PRZY WYWIADACH

Prof. Maciej Smętkowski i dr Justyna Orchowska poszukują osób do współpracy przy projekcie badawczym dotyczącym przemian społecznych w Warszawie.

Dla kogo: Osoba studiująca (magistrant/ka lub doktorant/ka)

Dziedzina: Nauki społeczne

Sposób wynagrodzenia: umowa cywilno-prawna (umowa o dzieło autorskie i/lub umowa zlecenia)

Liczba ofert współpracy: 6

Kwota wynagrodzenia: 400 PLN brutto za jeden przeprowadzony wywiad (ok. 45 minut)

Data rozpoczęcia współpracy: 1 lipca 2024 br.

Okres współpracy: 4 miesiące

Projekt: "Miasto postsocjalistyczne w dobie metropolizacji: przemiany przestrzeni społecznej Warszawy XXI wieku" finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, pod kierownictwem prof. Macieja Smętkowskiego.

Zakres zadań

 • Rekrutacja rozmówców i przeprowadzenie 10 wywiadów indywidualnych pogłębionych z mieszkańcami wybranego sąsiedztwa Warszawy (Wrzeciono, Sielce, Powiśle, Ursynów, Centrum, Sady Żoliborskie oraz Stara Praga);
 • Udział w projektowaniu narzędzi badawczych;
 • W perspektywie udział w analizie zebranego materiału.

Oczekiwania wobec kandydatek/kandydatów

Wymagane: 

 • Osoba studiująca na II lub III stopniu w obszarze nauk społecznych;
 • Licencjat i/lub magisterium z obszaru nauk społecznych;
 • Znajomość metody pogłębionego wywiadu indywidualnego;
 • Biegła znajomość języka polskiego;
 • Samodzielność, odpowiedzialność i terminowość w pracy badawczej.

Mile widziane:

 • Doświadczenie w prowadzeniu badaniach jakościowych metodą wywiadu indywidualnego pogłębionego (w szczególności rekrutacji rozmówców i realizacji wywiadów);
 • Znajomość programów do analizy danych jakościowych (np. MAXQDA);
 • Zainteresowanie tematyką projektu.

Lista wymaganych dokumentów:

 • CV uwzględniające przebieg edukacji pod kątem oczekiwań wobec kandydatek/kandydatów (wymaganych i mile widzianych, patrz wyżej), ewentualne osiągnięcia naukowe i doświadczenie w projektach badawczych;
 • list motywacyjny wyjaśniający kompetencje i umiejętności pomocne w wykonaniu zadań badawczych przewidzianych w grancie (nie więcej niż 1 strona A4 standardowego maszynopisu: TNR, 12, interlinia 1,5);
 • podpisana informacja RODO o przetwarzaniu danych osobowych (pobrany, wydrukowany, podpisany i zeskanowany dokument.

Przebieg rekrutacji

Lista rankingowa sporządzona zostanie na podstawie oceny nadesłanych dokumentów. W przypadku otrzymania dużej liczby zgłoszeń wybrane osoby mogą zostać zaproszone na rozmowy rekrutacyjne. Od decyzji nie przysługuje odwołanie.

Pytania dotyczące konkursu oraz zgłoszenia należy przesyłać na adres: j.orchowska@uw.edu.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń: 1 czerwca 2024 r., godz. 12:00

Termin ogłoszenia wyników konkursu: 21 czerwca 2024 r.

OGŁOSZENIE W PDF DO POBRANIA