A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
KBN/MNiSW/NCN

Miasto postsocjalistyczne w dobie metropolizacji: przemiany przestrzeni społecznej Warszawy XXI wieku

Okres realizacji: 2023-2026
Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki
Zespół badawczy EUROREG: Maciej Smętkowski (kierownik projektu), Justyna Orchowska

Jak Warszawa zmienia się w dobie metropolizacji? W procesie nierównomiernego rozwoju miast i tworzenia miasta dualnego rosnące zróżnicowania społeczne prowadzą do polaryzacji społeczno-przestrzennej. Klasa kreatywna i metropolitalna rozwijają się w sektorze zaawansowanych usług biznesowych i przemysłów kreatywnych, a z drugiej strony rynek pracy rozwija się dla niewykwalifikowanych pracowników świadczących usługi proste. Warszawa charakteryzuje się stosunkowo niską, choć rosnącą pozycją w globalnej sieci miast, co oznacza mniejszym niż w przypadku miast globalnych udziałem powyższych klas w strukturze społecznej, a także stosunkowo niedużym stopniem społeczno-przestrzennej segregacji stanowiącym spuściznę po okresie socjalistycznego rozwoju.

• Czy w wyniku procesu metropolizacji można obserwować wzrost zróżnicowań społeczno-przestrzennych w Warszawie?

• Czy istniejące jednostki sąsiedzkie będą ulegać homogenizacji, czy też różnicowaniu społecznemu?

• W jaki sposób będą kształtować się relacje społeczne między starymi/zasiedziałymi i nowymi/napływowymi mieszkańcami w różnych typach jednostek sąsiedzkich?