A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Badania

ESPON INTERSTRAT: ESPON in Integrated Territorial Strategies

Okres realizacji: 2010-2012
Finansowanie: ESPON
Zespół badawczy EUROREG: Dorota Celińska-Janowicz, Katarzyna Wojnar

Podstawowym celem projektu ESPON INTERSTRAT było promowanie wykorzystania wyników badań prowadzonych w ramach programu ESPON w opracowywaniu zintegrowanych strategii rozwoju miast i obszarów wiejskich. Głównym obszarem zainteresowania projektu było upowszechnianie wśród osób zaangażowanych w tworzenie zintegrowanych strategii terytorialnych wiedzy na temat przydatności w tym procesie danych, analiz i wyników programu ESPON.  Ponadto, z uwagi na szeroki zakres geograficzny partnerów zaangażowanych w projekt INTERSTRAT, jego realizacja sprzyjała współpracy międzynarodowej. Udział w projekcie aż 9 partnerów z różnych krajów Unii Europejskiej umożliwił wymianę wiedzy i doświadczeń związanych z funkcjonowaniem w odmiennym otoczeniu instytucjonalnym, reprezentującym różne podejścia do rozwoju terytorialnego, jak również zróżnicowanym środowisku kulturowym i geograficznym. Proces ten opierał się na wykorzystywaniu tych samych narzędzi, materiałów i sposobów działania w zróżnicowanych warunkach, charakterystycznych dla poszczególnych państw-partnerów projektu, przy jednoczesnym zachowaniu porównywalności uzyskanych wyników.

Więcej o projekcie można uzyskać na stornie internetowej projektu: www.espon-interstrat.eu oraz na stronie internetowej programu ESPON