A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Badania

ESPON on the Road

Okres realizacji: 2013-2014
Finansowanie: ESPON

Projekt ESPON on the Road to ostatni a jednocześnie największy pod względem liczby partnerów projekt programu ESPON 2013. Ponieważ jest to projekt priorytetu 4 partnerami są w nim krajowe punkty kontaktowe programu ESPON 2013 z 19 państw Unii Europejskiej tzn. Niemiec (parter wiodący), Belgii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Islandii, Litwy, Łotwy, Luksemburga, Rumunii, Słowenii, Szwecji, Węgier, Wielkiej Brytanii, Włoch oraz Polski. Głównym celem projektu jest upowszechnianie wyników badań projektów programu ESPON 2013 przy wykorzystaniu zarówno tradycyjnych jak i bardziej innowacyjnych metod i narzędzi. Najważniejsze z nich to wydarzenia (warsztaty, spotkania informacyjne, szkolenia, konferencje), skierowane nie tylko do tradycyjnych, ale i nowych grup interesariuszy. W ramach projektu planowana jest również intensywna komunikacja z odbiorcami za pośrednictwem mediów społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter czy You Tube. Polski partner (Euroreg) odpowiedzialny jest właśnie za ten ostatni obszar aktywności, koordynując strategię komunikacyjną całego projektu oraz kierując pracami grupy roboczej ‘Europa Centralna’. Oprócz działań skierowanych do lokalnych odbiorców (przedstawicieli administracji publicznej, uczniów, społeczności lokalnych) w ramach projektu organizowane będą także międzynarodowe konferencje, m.in. w Warszawie na jesieni 2014 roku. Szczególna rola projektu ESPON on the Road wynika nie tylko z jego skali (niespotykanej dotąd w programie ESPON), ale także eksperymentalnego charakteru w zakresie wykorzystywanych metod upowszechniania wyników ESPON. Doświadczenia projektu zostaną wykorzystane przy opracowywaniu założeń i priorytetów kolejnej edycji programu ESPON tj. do 2020 roku.

Więcej informacji na temat projektu znaleźć można na stronie projektu.

Raport końcowy z projektu dostępny jest tutaj.