A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Badania

USESPON: Use ESPON

Okres realizacji: 2012-2014
Finansowanie: ESPON

Głównym celem projektu USESPON jest upowszechnianie i wspieranie wykorzystywania rezultatów projektów realizowanych w ramach programu ESPON 2013. Projekt korzysta nie tylko z wyników projektów z grupy badań stosowanych i analiz celowych, ale także projektów priorytetu 4, nastawionych przede wszystkim na rozpowszechnianie wyników badań ESPON. W ramach projektu wybranych zostało kilka metod analitycznych opracowanych we wcześniej realizowanych projektach ESPON. Kryterium wyboru metod była możliwość ich praktycznego wykorzystania przez interesariuszy projektu tzn. przedstawicieli administracji publicznej różnych szczebli (krajowy, regionalny, lokalny) oraz ekspertów odpowiedzialnych za opracowywanie i realizację polityk w zakresie planowania przestrzennego. Projekt USESPON koncentruje się na przedstawieniu wspomnianym grupom możliwości praktycznego stosowania wybranych metod analitycznych aby w efekcie rozwinąć wśród interesariuszy projektu umiejętność samodzielnego wykorzystywania wyników programu ESPON. Głównym narzędziem są w tym wypadku interaktywne, międzynarodowe warsztaty, w czasie których, w oparciu o specjalnie opracowane materiały, praktycy planowania przestrzennego mogą nie tylko poznać wybrane metody analityczne, ale także przećwiczyć ich stosowanie na wybranych przykładach.

Na stronie internetowej projektu USESPON znajdują się bardziej szczegółowe informacje, jak również bogata Biblioteka publikacji na temat szeroko rozumianego rozwoju przestrzennego. W bibliotece dostępne są zarówno oficjalne dokumenty rządowe i samorządowe, jak i raporty z badań, artykuły naukowe oraz praktyczne przewodniki dotyczące rozwoju terytorialnego. Publikacje mają charakter ogólnoeuropejski oraz krajowy, ze szczególnym uwzględnieniem 12 państw - partnerów w projektach USESPON i ESPON-INTERSTRAT.