A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Byli pracownicy

Dr Anna Tucholska

Stanowisko: adiunkt
Specjalizacja: socjologia społeczności lokalnych, socjologia organizacji, prawne i społeczne aspekty funkcjonowania administracji publicznej, samorząd terytorialy.
Publikacje [zobacz]
Projekty realizowane w ramach EUROREG [zobacz]
Biogram 

Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk społecznych (tytuł rozprawy: Samorządowy powiat obywatelski. Czynniki konsolidujące zbiorowości terytorialne). Specjalizuje się w interdyscyplinarnych badaniach rozwoju lokalnego, socjologii społeczności lokalnych, prawnych i społecznych aspektach funkcjonowania administracji publicznej, w szczególności samorządu terytorialnego, a ostatnio także zajmuje się problematyką tożsamości współczesnego człowieka i psychosocjologią internetu. W latach 2006-2014 Kierownik ds. Toku Studiów EUROREG oraz kierownik Studiów Podyplomowych: Podyplomowego Studium Rozwoju Regionalnego i Polityki Regionalnej. Jest członkiem-założycielem Stowarzyszenia Gospodarka Przestrzenna oraz członkiem Zespołu Problemowego ds. Kształcenia i rozwoju kadr z zakresu gospodarki przestrzennej Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.

 
Publikacjei
Prezentujemy wybrany dorobek naukowy naszych pracowników, który powstał w okresie pracy w EUROREG.
 
Projekty realizowane w ramach EUROREG