A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Dla studentów

Informacje ogólne

Od roku akademickiego 2022/2023 oferujemy nowy program: Projektowanie rozwoju regionalnego i lokalnego.

Fot. Zuza Gałczyńska

Wybrane tematy prac magisterskich, 2013-2022

 • Dokąd prowadzą bulwary wiślane? Analiza architektury i dyskursu architektonicznego dotyczącego bulwarów wiślanych w zestawieniu z ciągami architektonicznymi Traktu Królewskiego i ulicy Marszałkowskiej (B. Lis, promotor: prof. Kacper Pobłocki)
 • Cmentarze jako integralna część terenów zieleni miejskiej na przykładzie Warszawy (W. Kiedrowicz, promotor: dr Jakub Rok)
 • Polityka transportowa m. st. Warszawy wobec wyzwań zrównoważonej mobilności miejskiej (B. Kuciak, promotor: dr hab. Mikołaj Herbst)
 • Polityki miejskie wobec zwierząt wolno żyjących (P. Budziński, promotor: dr A. Płoszaj)
 • Innowacja społeczna jako system współdziałania. Przykład sieci Miejsc Aktywności Lokalnej w Warszawie (W. Biedka, promotorka: dr hab. Agnieszka Olechnicka)
 • Wpływ zagranicznych imigrantów zarobkowych na rozwój małego miasta – przykład miasta Głowno (M. Stępień, promotor: dr hab. Maciej Smętkowski)
 • Błękitno-zielona infrastruktura jako odpowiedź na zmiany klimatu w miastach XXI wieku (J. Łuczyńska, promotor: dr hab. Kacper Pobłocki)
 • Wpływ budowy mostu na rozwój miasta i gminy Połaniec (K. Buda, promotorka: dr hab. Agnieszka Olechnicka)
 • Wpływ reformy oświaty na strategie edukacyjne w świetle teorii gier – przykład gminy Nadarzyn (A. Szymborska, promotorka: dr hab. Agnieszka Olechnicka)
 • Rozmieszczenie i struktura centrów lokalnych w Warszawie w świetle wyników analiz GIS w 2020 r. (D. Bibikau, promotor: prof. Maciej Smętkowski)
 • Granice warszawskich placów (M. Grabowska, promotorka: dr hab. Agnieszka Olechnicka)
 • Strategia rozwoju jako instrument samoorganizacji społeczności lokalnej na rzecz rozwoju małej gminy (Jan Cieplak, promotor: Janusz Hryniewicz)
 • Różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w ujęciu przestrzennym (M. Perzanowska; promotor: prof. Maria Halamska)
 • Władze i inwestorzy jako aktorzy społecznego wytwarzania przestrzeni w mieście neoliberalnym. Przypadek Warszawy (P. Śliwowski, promotor: prof. Bohdan Jałowiecki)
 • Wykorzystanie koncepcji universal design w badaniach dostępności architektonicznej przestrzeni miejskiej na przykładzie Warszawy (A. Zając, promotor: prof. Bohdan Jałowiecki)
 • Rewitalizacja obszarów postindustrialnych a rola samorządu lokalnego na przykładzie Żyrardowa (M. Dąbrowska, promotor: prof. Andrzej Miszczuk)
 • Rola turystyki w rozwoju miast. Analiza porównawcza na przykładzie miasta Puławy i Kazimierza Dolnego (M. Szumowska, promotor: prof. Marek Kozak)
 • Rola uniwersytetu w rozwoju regionu peryferyjnego na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego (S. Paszkowska, promotor: dr hab. Mikołaj Herbst)
 • Osiągnięcia szkolne gimnazjalistów jako przejaw różnicowania się przestrzeni społecznej miasta (J. Pietraszek, promotor: dr hab. Mikołaj Herbst)
 • Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w Polsce: stabilność i zmiana w opiniach samorządów lokalnych w okresie 2018-2020 (P. Wowczeniuk, promotor: dr Adam Płoszaj)
 • Mobilność pracowników jako instrument wspierający powiązania nauki z biznesem (M. Skrzypek, promotor: dr hab. Agnieszka Olechnicka)
 • Sztuka jako narzędzie rewitalizacji miast (E. Suska, promotor: dr hab. Agnieszka Olechnicka)
 • Proces gentryfikacji na przykładzie Powiśla w Warszawie (D. Kłosaj, promotor: dr hab. Maciej Smętkowski)
 • Prototypowanie urbanistyczne jako metoda aktywizacji społecznej mieszkańców na przykładzie ulicy Litewskiej w Warszawie (M. Marszycka, promotor: dr hab. Kacper Pobłocki)
 • Powojenne przemiany przestrzeni małego miasta „poniemieckiego” na przykładzie dolnośląskiej Niemczy (F. Bojańczyk, promotor: prof. Mikołaj Herbst)
 • Bezpłatny transport publiczny – charakterystyka i finansowe konsekwencje wprowadzenia dla budżetów miast i gmin (K. Radecka, promotor: dr Adam Płoszaj)
 • Uniwersytet jako miejsce trzecie: studium przypadku przestrzeni wspólnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz coworkingu WeWork (A. Kopczyńska, promotorka: dr Katarzyna Wojnar)
 • Model aktywnej starości - jako odpowiedź na proces starzenia się społeczeństwa na przykładzie Warszawy (P. Woźnicki, promotor: dr hab. Kacper Pobłocki)
 • Ulica w świetle wybranych paradygmatów urbanistycznych – przykład Alej Jerozolimskich oraz Ulicy Świętokrzyskiej w Warszawie (A. Ciekot, promotor: dr hab. Maciej Smętkowski)
 • Perspektywy zastosowania poważnych gier w polityce miejskiej (J. Bujakowska, promotor: dr hab. Karol Olejniczak)
 • Proces aktywizacji młodzieży na szczeblu gminnym na przykładzie Młodzieżowej Rady Gminy Klembów (K. Mikiewicz, promotor: prof. Andrzej Miszczuk)
 • Ukraina na drodze Integracji Europejskiej i ewolucja stosunków Polsko-Ukraińskich po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej (M. Budenchuk, promotor: prof. Roman Szul)

Profil absolwenta

Absolwenci EUROREG z powodzeniem podejmują pracę na kierowniczych i specjalistycznych stanowiskach w:

 • administracji rządowej i samorządowej;
 • firmach ewaluacyjnych i doradczych;
 • placówkach naukowych i badawczych
 • agencjach rozwoju regionalnego i lokalnego
 • instytucjach europejskich i organizacjach międzynarodowych;
 • regionalnych biurach planowania przestrzennego;
 • przedsiębiorstwach prywatnych w kraju i zagranicą.

Poznaj opinię absolwentów o naszych studiach - przeczytaj i obejrzyj film tutaj.
Pobierz ulotkę informacyjną tutaj.