A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Inne

Przestrzenne aspekty strategii relokacji przedsiębiorstw high-tech w obliczu wojny. Perspektywa ukraińsko-polska

Okres realizacji: 2022
Finansowanie: Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza (IDUB)
Zespół badawczy EUROREG: Agnieszka Olechnicka (Kierowniczka projektu), Anna Kniazevych, Anna Kniazevicz
Wojna w Ukrainie (trwająca od 2014 r., pełnoskalowa od 24.02.22) spowodowała, że wiele ukraińskich przedsiębiorstw, w tym z sektora 4.0 zdecydowało się na relokację swojej działalności w granicach kraju (np. z Charkowa do Lwowa) lub za granicę (głównie do Polski).

Projekt podejmuje problem mechanizmów i konsekwencji decyzji relokacyjnych przedsiębiorstw sektora wysokich technologii w obliczu wojny, zarówno w zakresie ich funkcjonowania, jak i restrukturyzacji przyjmujących je ekosystemów innowacji.

Celem projektu jest oszacowanie rozmiarów relokacji ukraińskich firm sektora 4.0, określenie jej przestrzennych wymiarów i rozpoznanie strategii relokacyjnych ukraińskich firm w obliczu wojny oraz identyfikacja czynników decydujących o wyborze miejsca relokacji. Wykorzystane zostaną dane statystyczne o sektorze 4.0, wywiady z władzami miast recepcyjnych w Polsce i w Ukrainie, przegląd polityk wsparcia relokacji oraz pogłębione studia przypadku relokowanych przedsiębiorstw.