A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
KBN/MNiSW/NCN

Doświadczenia i oczekiwania badaczy dotyczące metadanych

Okres realizacji: 2023-2024
Finansowanie: Narodowe Centrum Nauki
Zespół badawczy EUROREG: Brett Buttliere, Adam Płoszaj

Do rzeczywistego łatwego ponownego wykorzystywania danych badawczych niezbędne są wysokiej jakości metadane. Jednak powolne przyjmowanie standardów metadanych wskazuje na pewne brakujące ogniwa w tym procesie. Niniejszy projekt odpowiada na te braki: w ramach projektu przeprowadzone zostaną wywiady z twórcami standardów oraz z badaczami na temat ich potrzeb dotyczących metadanych. Przeanalizowanie 35 wywiadów z liderami w dziedzinie metadanych umożliwi poznanie ich potrzeb, na które należy odpowiedzieć, by przenieść tę kwestię na wyższy poziom. W projekcie odniesiemy się w szczególności do naszej poprzedniej pracy dotyczącej metadanych na poziomie zmiennych.