A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Czynniki lokalnego rozwoju gospodarczego – 20 lat później

Typ publikacji: artykuły w czasopiśmie
Opis bibliograficzny: Hryniewicz Janusz (2017) Czynniki lokalnego rozwoju gospodarczego – 20 lat później. Samorząd Terytorialny, Nr 6/2017, Warszawa: Wolters Kluwer, s. 5-23.
Pobierz publikację:

Przedmiotem zaprezentowanych analiz była weryfikacja hipotezy o stabilności czynników rozwoju lokalnego w latach 1994-2014. Wskaźnikiem rozwoju były dochody własne gmin per capita. Badano następujące czynniki rozwoju lokalnego: mobilizacja społeczna, infrastruktura, kapitał zagraniczny, współpraca władz gminy z przedsiębiorcami, regiony historyczne, podział wieś – miasto oraz nierówności dochodów gminnych. W celu weryfikacji hipotezy skonstruowano dwa modele rozwoju lokalnego, tj. dla lat 1994-95 oraz dla lat 2012- 14. Okazało się, że opisane wyżej czynniki rozwoju lokalnego wpływały na rozwój lokalny w obu badanych okresach. Nierówności między gminami ulegają zmniejszaniu dzięki wyrównawczej polityce państwa. Współcześnie najważniejszymi czynnikami rozwoju lokalnego są: współpraca z przedsiębiorcami, nieco większa od minimalnej aktywność mieszkańców i ich poparcie dla zintegrowanej elity lokalnej.