A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Ekonomia prestiżu w obiegach metakultury. Wrocławskie środowiska i instytucje kulturalne po doświadczeniu Europejskiej Stolicy Kultury

Typ publikacji: artykuły w czasopiśmie
Opis bibliograficzny: Świętochowska Anna, Gubański Krzysztof, Wojnar Katarzyna (2017) Ekonomia prestiżu w obiegach metakultury. Wrocławskie środowiska i instytucje kulturalne po doświadczeniu Europejskiej Stolicy Kultury, Kultura Współczesna 5 (2017), ss. 124-139
Pobierz publikację:

Artykuł dotyczy roli kreatywności i ekonomii prestiżu we Wrocławiu w kontekście metropolizacji kultury i wydarzeń związanych z tytułem Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku. W celu przedstawienia możliwie wielowymiarowej perspektywy tych zjawisk w badaniu wykorzystano analizę ekonomii prestiżu i analizę obiegów metakultury. Wyniki pokazują, że głównymi barierami wytwarzania ekonomii prestiżu we Wrocławiu są stosunkowo niewielkie doświadczenie producentów kulturalnych i systemów zarzadzania w kulturze oraz centralizacja zauważalna w niezrozumiałych decyzjach kadrowych.