A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Autorzy: Dobrowolska Karolina, Klimczak Tomasz, Ledzion Bartosz, Miller Adam, Płoszaj Adam, Popis Zuzanna, Pylak Korneliusz, Wojnicka-Sycz Elżbieta
Typ publikacji: raport, ekspertyza lub working papers
Opis bibliograficzny: Dobrowolska Karolina, Klimczak Tomasz, Ledzion Bartosz, Miller Adam, Płoszaj Adam, Popis Zuzanna, Pylak Korneliusz, Wojnicka-Sycz Elżbieta (2019) Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Warszawa: LB&B, EGO.
DOI: 10.13140/RG.2.2.10137.65120
Pobierz publikację: