A
A
A
Wysoki kontrast
ENGLISH
Proszę wprowadzićminimum 3 znaki
Publikacje

Local development and agritourism. Case of Poland

Autor: Marek Kozak
Typ publikacji: rozdział w publikacji zwartej
Opis bibliograficzny: Kozak Marek (2007) Local development and agritourism. Case of Poland [in:] Strukturno-institucijnyj ta investicijno-innovacijnyj rozvitok rehionu. Materialy XVI Meżinarodnoi naukovo-prakticnoj konferencji, Cernivci: Ministerstvo Osviti i Nauki Ukrainy - Cernyveckij Torgovelno-Ekonomicnyj Institut.
 
Publikacja powstała w ramach projektu:
Rola turystyki w rozwoju regionalnym. Czynniki sukcesu (MNiSW) (2007-2009)